Esta viaxe expresiva farana tanto en grupo como individualmente compartindo as frases de movemento que atopen e formateándoas a xeito de dúos, tríos ou cuartetos. Será un percorrido lúdico pola música co soporte físico da danza.


Web