4 xullo

Obradoiro con Esferobite
Superpuppets Playback

11:00h, MARCO
3 horas
A partir de 7 anos, nais, país, nenas, nenos.
20 prazas

Na Academia de Sons gustamos moito de xuntar as creacións musicais e visuais. Este é un obradoiro que consta de dúas partes e cuxo obxectivo é realizar un videoclip en familia acompañados de marionetas. Nunha primeira parte teórica, explícase de forma amena como se vai gravar o vídeo musical, como se prepara a actuación en directo e introdúcese a técnica do playback coas marionetas. Na segunda parte cada familia selecciona unha canción que saiba de memoria e pasan á area de confección da marioneta, onde terá materiais como calcetíns, ollos, pelos e complementos que prefiren utilizar para o seu “show”. Unha vez listos, seleccionaremos un fondo animado para utilizalo gravaremos un ensaio da súa actuación, para poder visionala e comentar como mellorar. E finalmente ródase a toma final do playback da marioneta.

5 xullo

Obradoiro con Carlos Gende
Beatbox

11:00h, MARCO
2 horas
A partir de 11 anos
25 prazas

O Beatbox ou percusión vocal é o arte de executar ritmos tan só coa imitación de instrumentos musicais e a ampla variedade de sons producidos coa boca e a respiración. Trucos, imaxes, vídeos e fragmentos sonoros serven de apoio neste obradoiro. Recorda que o beatbox aínda que vinculado a xa ben coñecida cultura do hip hop (pois tratase do 5º elemento ou piar xunto co rap,breakdance, graffiti e dj) ou a estilos máis actuais de tipo dixital/electrónico, comparte as súas raíces coas músicas analóxicas tradicionais dos países máis dispares!

6 xullo

Obradoiro con Juanma Lodo
Tocando electrónica: botóns, teclas e froitas

11:00h, MARCO
2 horas
Todos os públicos a partir de 6 anos
25 prazas

Con esta proposta queremos rachar a liña que separa ao artista electrónico do público. Se na pasada edición da Academia de Sons, aprendíamos a construír circuítos con Mateo Mena, este ano Juanma Lodo dá un paso máis alá para achegar a todos os públicos o que se esconde detrás das “caixas negras con botóns e teclas”. Aprenderemos o que é un sintetizador, unha caixa de ritmos, un sampler, un loop, os bpms, os efectos de son….e faremos música con froitas.

7 xullo

Obradoiro con Laura Álvarez
Liñas, Movemento, Son

11:00h, MARCO
A partir de 6 anos.
20 prazas

Este obradoiro propón explorar as diferentes relacións entre o son, o debuxo e o movemento do noso corpo. Trazo e liña como expresión de nós mesmos no espazo e achegamento ó movemento e á música como un material máis do proceso plástico. Experimentaremos con debuxos a cegas, no aire, a dúo, esculturas grupais, movementos con obxectos, palabras e voces danzadas etc… Aprenderemos a delimitar territorios, mapas e infinitas formas co corpo e a investigar diferentes conceptos: a continuidade, a inmediatez, o grande e o pequeno, o simétrico e asimétrico, o rápido e o lento, o salto, a caída, o vínculo etc… Diferentes sons e a nosa propia voz acompañarán ao noso corpo, na procura do espazo que este ocupa e das liñas que del se xeneran, desenvolvendo así a nosa consciencia corporal a través de múltiples linguaxes expresivas dende as cales exploraremos, descubriremos e nos sorprenderemos.

8 xullo

Obradoiro con Pelayo Fernández Arrizabalaga
Partituras gráficas

11:00h, MARCO
A partir de 14 anos, especialmente recomendado para músicos, estudantes de música e arte. Para os músicos, recoméndase traer instrumento.
15 prazas

Formado nas artes plásticas e visuais e considerándose a si mesmo un músico “de oído”, Pelayo Fernández Arrizabalaga botou man de artiluxios visuais para comprender a notación musical. O que nacía como un sistema de apoio no seu desenvolvemento musical tomou forma como proxecto plástico-musical coa construción dun círculo cromático de notas. A nota DO era vermella e fronte a ela, SI era dun verde prado. Primero foron temas de Charlie Parker pasados a cor; despois a escritura cromática de “Giant Steps” de John Coltrane e, como derivación lóxica, naceu a partitura xiratoria. Un cadro, si, pero susceptible de ser lido por un intérprete musical. Neste obradoiro dirixido a persoas interesadas na música e nas artes plásticas, Pelayo Fernández comparte e demostra o seu sistema de partituras gráficas.